kanske leker de att de är stenar?

138663-84

om slott och små, små hus

138663-83

balt.. balt.. baltazar?

138663-82

fångad

138663-81

var det hi? eller var det hå?

138663-80

på promenad

138663-79

vem o varifrån?

138663-78

med lemursvans där bakom?

138663-77

med stirrande ögon

138663-76

specialare till vem?

138663-75

öde låg landet

138663-68

som om hade det regnat småspik

som om hade det regnat småspik